www.magdagarlicka.co.uk - terapia wybaczaniem

Wielu z nas dość często głęboko tłumi emocje, które mogą zostać zapisane w podświadomości.

Nieprzepracowane lub nierozpoznane przejawiają się jako objawy fizyczne np: napięcia, bóle głowy, migreny, fobie, niska samoocena, wahania nastroju, przejadanie się, nałogi itp.

Uwolnienie tych emocji pomaga złagodzić objawy, uzdrawiając tym samym przeszłość i torując drogę do lepszej przyszłości. Sesja Introspektywnej Hipnozy dociera do źródła znajdującego się w podświadomości, lokalizuje orginalne pochodzenie objawów psychosomatycznych, które mogły powstać w przeszłym wydarzeniu lub w poprzednim życiu.

Gdy rozpoznamy i uwolnimy / wybaczymy zaistniały konflikt psychologiczny lub emocjonalny, objawy bardzo często znikają.

Technikę tą nazwano Forgiveness Therapy czyli Terapia Wybaczeniem/ Odpuszczeniem.