www.magdagarlicka.co.uk - terapia uwalniania podpięć

Każdego dnia jesteśmy poddani działaniu wszelkiego rodzaju pozytywnych lub negatywnych energii. Niektóre kreowane są przez nasze nawykowe myśli, uczucia, emocje czy zachowania (tzw. myślokształty, myślotwory). Inne wydają się pochodzić z naszego otoczenia poprzez nasze interakcje z innymi ludźmi lub codzienne wydarzenia. Wpływ tych czynników (o ile pozytywnych dla nas) odczuwamy jako wzbogacające nasze życie.

Natomiast jeżeli wydarzenia czy ludzie, z którymi mamy do czynienia nam nie sprzyjają, mogą powodować gromadzenie się stresu i napięć w naszych systemach energetycznych. Długotrwały stres i napięcie osłabiają nas, najczęściej są również przyczyną chronicznych i poważnych chorób oraz braku balansu na fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i duchowym poziomie naszego istnienia.

Hipnoza Introspektywna została stworzona nie tylko po to, by pomóc formom inkarnującym, ale również po to, by pomóc uwolnić się grupie energii subtelnych, bezcielesnych, takich które są zagubione, zdezorientowane lub mogą mieć nierozstrzygnięte problemy ze swoją poprzednią egzystencją. Ich wpływ może różnić się mocą oraz potencjalnymi skutkami. Również im należy pomóc, traktując je z miłością, szacunkiem i serdecznością, współpracując z nimi nad przebaczeniem oraz pomagając im odejść do swojego Domu, do Źródła, po to, aby mogły kontynuować swój dalszy rozwój. Po udzieleniu pomocy takiej bezcielesnej formie energetycznej, wszelkie symptomy, myśli i zachowania przekazane “gospodarzowi” zanikają wraz z opuszczeniem jego ciała, umożliwiając niemal natychmiastową ulgę.

Proces usuwania któregokolwiek z nich jest ogólnie nazywany Terapią Uwolnienia Ducha lub Terapią Uwolnienia Podpięć (Spirit Releasement Therapy lub Attachment Release Therapy) i może mieć miejsce podczas sesji Introspektywnej Hipnozy o ile zachodzi taka potrzeba.